Publications

YET Magazine, 2020

FK Magazine, 2019

PHmuseum (UK), 2019

FishEye Magazine, 2019 (print issue)

Dodho Magazine, 2018

Bird In Flight, 2018

Lenta.ru, 2018

Bird In Flight, 2018

Colta.ru, 2018

Takie Dela, 2017

Lenta.ru, 2017

Russia Beyond The Headlines Magazine, 2017

Russian Reporter Magazine, 2017

Russian Reporter Magazine, 2017

http://www.etokavkaz.ru, "Eto Kavkaz" project, TASS Russian News Agency, 2016

http://www.etokavkaz.ru, "Eto Kavkaz" project, TASS Russian News Agency, 2016

Russian Reporter Magazine, 2015